Wesprzyj Nas

Jeżeli masz czas, siłę i ochotę to zapraszamy do wsparcia naszej fundacji. Potrzebujemy

  • Rąk do pracy – jeśli masz czas i ochotę do zapraszamy do pomocy w bieżących zadaniach i projektach. Prosimy o zgłoszenie na maila fundacja@beproactive.org.pl.
  • Wsparcie rzeczowe – przyjmiemy materiały biurowe i plastyczne do przeprowadzenia spotkań i szkoleń. Potrzebujemy: papier do xero, grube mazaki, papier do flipcharta.
  • Wsparcie finansowe – zachęcamy do darowizn na cele statutowe Fundacji Be Proactive. Takie wsparcie finansowe osoby fizyczne oraz osoby prawne mogą odliczyć od podatku.
  • Umowy partnerskie – Jeżeli masz pomysł na projekt, który chcesz realizować w partnerstwie z naszą fundacją, zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia projektów oraz umowy partnerskie: fundacja@beproactive.org.pl.

Dane do wpłaty:
Fundacja Be Proactive
ul. Bruzdowa 112 u m.14
02-991 Warszawa
nr konta bankowego: 49 1240 1040 1111 0010 4850 6080
Bank Pekao S.A.

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe fundacji.

Dziękujemy!